Požarni red in priloge

Požarni red je akt, ki ga morajo izdelati v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom.

Zato mora požarni red vsebovati naslednje priloge, ki so določene v pravilniku:
•    navodila za posameznike (navodila morajo biti na požarnem redu napisana tako, da so razumljiva vsakomur),
•    požarni načrt (požarni načrt je potreben le za določene objekte, največkrat je načrt narisan),
•    izvleček požarnega reda,
•    načrt evakuacije (je obvezen le za določene objekte, načrt evakuacije zgleda kot kakršen zemljevid),
•    kontrolni listi,
•    evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom (zapomniti si pa moramo, da mora imeti vsaka stavba eno odgovorno osebo, ki je opravila tudi strokovni izpit iz požarne varnosti),
•    evidenčni listi o požarih, eksplozijah, o nastali škodi ter gasilskih intervencijah (v to evidenco odgovorna oseba zapiše o vsakem najmanjšem požaru ali eksplozijah, ki je nastala v tej stavbi),
•    evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, in naprav za varstvo pred požarom (v to evidenco se zapišejo vsi servisi in kontrolni preglede za naprave za varstvo pred požarom).
Iz tega lahko vidimo, da je požarni red izrednega pomena. Požarni red zahteva zakon o požarni varnosti.

Comments are disabled