Posts Tagged ‘cenik za računovodstvo’

Uporabnost besedne zveze računovodstvo cenik

Ker besedna zveza računovodstvo cenik ni ravno slovnično pravilna, se navadno uporablja zgolj v govorjeni besedi, medtem ko se v zapisani ne uporablja, vsaj v uradnih zapisih ne. Ker pa besedna zveza računovodstvo cenik pove bistvo, se danes uporablja na vedno več spletnih straneh. Pod besedno zvezo računovodstvo cenik lahko posameznik jasno najde cene, ki… Continue Reading →