Posts Tagged ‘izjava o varnosti z oceno tveganja’

Delodajalec in izjava o varnosti z oceno tveganja

14. člen ZVZD (Zakon o varnosti in zdravju pri delu) določa, da mora biti izjava o varnosti z oceno tveganja napisana in sestavljena v vsakem podjetju, izjeme ni, za to pa je zadolžen sam delodajalec, ki mora zagotoviti, da takrat, ko se izjava o varnosti z oceno tveganja izdeluje, tudi zaposleni sodelujejo. Sicer zakon zapisuje,… Continue Reading →