Posts Tagged ‘prevajanje besedil’

Splošno o prevajanju

Na svetu je že veliko ljudi, ki znajo vsaj en tuj jezik, poleg materinemu. Vendar pa je na svetu veliko jezikov, med seboj se pa moramo znati sporazumeti. Zato nam še kako prav pride prevajanje v jezik, ki ga razumemo. Tako nam prevajanje v tuj jezik pomaga pri sporazumevanju in komuniciranju med seboj. Zato imajo… Continue Reading →