Posts Tagged ‘uradni prevod’

Kako postane posameznik sodni prevajalec

Sodni prevajalci so tisti osebe, ki prevajajo in jamčijo s svojim podpisom, da je uradni dokument tako preveden da se kontekst bistva ne spremeni. Prevod uradnih dokumentov je pa bistvenega pomena za sodniške procese. To so osebe, ki dobijo dovoljenje za opravljanje svojega poklica predvsem na podlagi preverjanja znanja in aktivno uporabo slovenskega jezika. Sodni… Continue Reading →