Posts Tagged ‘varstvo pri delu’

Izpit iz varstva pri delu lahko prepreči marsikatero poškodbo

Ravno začenjate  z delom pri novem podjetju, pa so vas poslali na izpit iz varstva pri delu, saj vas želijo obvarovati pred vsemi možnimi poškodbami in želijo ohraniti vaše zdravje? Vsekakor je priporočljivo, da se ga udeležite, saj za varstvo pri delu izpit, ki ga na koncu usposabljanja opravite, potrjuje, da ste seznanjeni z vsemi… Continue Reading →

Koliko stane varstvo pri delu?

Karkoli človek naroči, še posebej pa za stvari, ki jih ne želi imeti, pa jih po zakonu mora imet, želi vsaj stvari, za katere bo odštel čim manj denarja. Prav nič drugače ni, ko govorimo kolikšna je za varstvo pri delu cena. Pri podjetju Projekt Varnost je za varstvo pri delu cena za prvo delovno… Continue Reading →

Varstvo pri delu – različna predavanja

Varstvo pri delu je pomembno, zaradi varnosti vseh zaposlenih, ki so kakorkoli zaposleni v nekem podjetju. Delodajalec je dolžan na vsaj nekaj let organizirati ali najeti podjetje, ki se ukvarja s varnostjo pri delu. Zaposleni morajo vsakič osvežiti spomin kako naj ukrepajo v primeru kakršnekoli nesreče ali nevarnosti. Kako bo zaposleni ukrepal je odvisno od… Continue Reading →