Posts Tagged ‘vezava’

Zmešnjava pri vezavi diplomskih nalog

Danes, ko vemo, da je večina fakultet že uvedla nov študijski program: Bolonjski študij, bi vsi pričakovali, da bo vezava diplomskih nalog med njimi, oziroma vsaj med vsemi fakultetami, ki bolonjski študij izvajajo, poenotena. Vendar pa je realnost daleč od tega. Vezava diplomskih nalog in tudi pravila za pravilno urejanje naloge, je med njimi različna,… Continue Reading →

Ponudniki vezav diplomskih nalog

Zadnja skrb, pred diplomiranjem, ki nam ostane, je vezava diplomske naloge. Za večino študentov je problem kam naj dajo vezati svojo diplomsko nalogo. Cena vezave, kakovost vezave, hitrost vezave, dodatni stroški pri vezavi diplomske naloge. Zato ponudniki kot so razne papirnice in tiskarne, ponujajo študentom na različnih fakultetah posebne ponudbe z raznimi popusti. Največkrat imajo… Continue Reading →

Ohranitev diplom

Vezava diplom je končni izdelek vsakega bodočega diplomanta, ki zaključi svoj študij. Študent, ki bo diplomiral si želi, da bi njegova diploma izgledala čimboljše, zato bodoči diplomanti, ko izberajo primerno papirnico ali tiskarno za vezavo diplom gledajo na ceno kvaliteto vezav diplom. Vezane diplome bodo vsaj nekaj stoletij hranjene po knjižnica in fakultetah, zato je… Continue Reading →

Stroški vezave diplomskih nalog

Za vsakega diplomanta je, ob študiju, pomemben dogodek zagovor svoje diplomske naloge. Zato je prav in lepo, da imajo diplomske naloge vezavo. Vezava diplomskih nalog je precejšnji strošek za bodoče diplomante, zato razne papirnice in tiskarne, ki nudijo popuste za vezavo diplomskih nalog, za bodoče diplomante ali pa, če pa dajo vezati več izvodov, imajo… Continue Reading →