Splošni pogoji

 • spletno mesto je zbirka javno dostopnih člankov, do katerih imajo dostop vsi uporabniki interneta,
 • vsi članki so izključno avtorsko delo in so v lasti spletnega mesta,
 • vsi objavljeni članki so podpisani z začetnicami ali imenom in priimkom,
 • članki z neprimerno vsebino bodo takoj odstranjeni,
 • zavezujemo se, da, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, osebni podatki ne bodo posredovani drugim organizacijam,
 • spletno mesto, kljub strogemu nadzoru, ne more zagotoviti, da uporabniki ne bodo posredovali teh spletnih vsebin drugim osebam,
 • v primeru, da je kateri od uporabnikov osebno prizadet zaradi določene spletne vsebine, bo ta vsebina takoj odstranjena,
 • odstranjeni bodo tudi vsi tisti prispevki, ki se ne bodo skladali s smernicami našega uredništva,
 • avtor je lahko anonimen, če prispevek ustreza navodilom urednika. V tem primeru bo pod člankom podpisan naš urednik,
 • objava prispevka na spletnem mestu pomeni, da se avtor odreka posedovanju te vsebine ter jo spletno mesto lahko poljubno uporablja,
 • spletno mesto ne sledi navadam uporabnikov.

Comments are disabled