Posts Tagged ‘kino drive’

Kino nekoč in danes

Kino je že od nekdaj prostor, v katerem se predvajajo filmi. Vendar pa je razlika med nekdaj in danes v tem, da je kino včasih obsegal eno, ali največ dve kino dvorani, v katerih se je predvajal enak film. Danes kino obsega več kino dvoran, v katerih se ob isti uri predvajajo različni filmi. Razlika… Continue Reading →

Kino spored

Danes če želimo v kino, si radi prej ogledamo kino spored. Posebno v današnjih časih, ko imamo na izbiro toliko različnih filmov. Kino spored nam pove v katerem kinu se predvaja določen film in ob kateri uri. Kino sporede najdemo v časopisih, na svetovnem spletu, pred kinodvoranami in tako dalje. Kino sporedi so objavljeni  za… Continue Reading →