Posts Tagged ‘sodni prevodi’

Prevajanje španščine je tudi pri nas vedno pogostejše

poliglot (1)

Španščina je jezik, ki ga govorijo na praktično vseh celinah. Čeprav je nam vsem bolj domača angleščina ali pa nemščina in deloma italijanščina, pa je drug po svetu drugače. Strokovnjaki celo napovedujejo, da je španski jezik jezik prihodnosti, tako zelo se bo razširil. Nekako se te trende lahko opazi zadnja leta tudi pri nas, ko… Continue Reading →

Kako postane posameznik sodni prevajalec

Sodni prevajalci so tisti osebe, ki prevajajo in jamčijo s svojim podpisom, da je uradni dokument tako preveden da se kontekst bistva ne spremeni. Prevod uradnih dokumentov je pa bistvenega pomena za sodniške procese. To so osebe, ki dobijo dovoljenje za opravljanje svojega poklica predvsem na podlagi preverjanja znanja in aktivno uporabo slovenskega jezika. Sodni… Continue Reading →

Jeziki za sodni prevod

Kateri so tisti jeziki, za katere je sodni prevod možen? To so pravzaprav vsi jeziki. Sicer je res, da se najpogosteje sodno prevajajo jeziki kot je angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina in španščina. Razlog je, da je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, zato je zaposlovanje v tujini postalo lažje, vendar je potreben sodni prevod najrazličnejših dokumentov…. Continue Reading →

Razlika med navadnimi in sodnimi prevodi

Sodni prevodi in »navadni prevodi« se načeloma naj nebi razlikovali. Sodni prevodi so le uradno overjeni prevodi. Sodni prevodi pa se overijo takrat, ko je to zahtevano, sicer zadostuje že navadni prevod. Druga razlika, ki jo nudijo sodni prevodi od navadnih, je občutek naročnika, da mu je prevajal nekdo, ki je uradno priznan, čeprav so… Continue Reading →