Posts Tagged ‘tečaj angleščine’

Oblikovanje cena za tečaj angleščine

Ker se tečaj angleščine odvija v različnih jezikovnih šolah, je cena zelo različna. Na splošno pa lahko rečemo, da je cena za tečaj angleščina najugodnejša med vsemi jeziki in se oblikuje na podlagi različnih dejavnikov. Prvi dejavnik je oblikovanje cene glede na termin izvajanja tečaja. Ta razlikovanja so sicer zelo redka, vendar velja, da je… Continue Reading →

Koliko jezikovne tečaji naučijo

Odgovor na zastavljeno vprašanje je zelo težak, saj jezikovni tečaj vsakega posameznika nauči različno dobro. Veliko informacij lahko najdete na. Vsekakor že sami po sebi ne zagotovijo odličnega znanja učenega jezika. Učenec se mora še vseeno sam truditi in si prizadevati za čim boljše znanje jezika. To vključuje samostojno ponavljanje naučenih besed in slovnice, kar… Continue Reading →