Posts Tagged ‘tuš’

Tuškabina, uporabna in praktična

Tuškabina je zelo uporabna in praktična. Predvsem takrat, ko je izbrana pravilno. Poleg samih funkcij in lastnosti, mora tuškabina imeti svoje ustrezno mesto v kopalnici. Slednje tudi v veliki meri omogoča ter ovira izbiri. Razkošno odmerjen prostor pomeni, da lahko izberemo karkoli, nasprotje, omejen prostor pa zahteva bistveno več prilaganja. Za racionalne kupce ima na… Continue Reading →