Posts Tagged ‘veris d.o.o.’

Oblikovanje cena za tečaj angleščine

Ker se tečaj angleščine odvija v različnih jezikovnih šolah, je cena zelo različna. Na splošno pa lahko rečemo, da je cena za tečaj angleščina najugodnejša med vsemi jeziki in se oblikuje na podlagi različnih dejavnikov. Prvi dejavnik je oblikovanje cene glede na termin izvajanja tečaja. Ta razlikovanja so sicer zelo redka, vendar velja, da je… Continue Reading →