Posts Tagged ‘VPS’

Učinkovito shranjevanje

VPS je kratica za Virtual Privat Server kar pomeni virtualni privatni server. VPS ima enake lastnosti kot imajo ostali strežniki. Strežniki VPS so fizično nameščeni v posebej zato namenjenih klimatiziranih prostorih, ki imajo dostop do VPS strežnikov samo usposobljeno osebje podjetja. Prednost hranjenja VPS strežnikov na takšen način je tudi, da VPS strežnike priklopijo na… Continue Reading →