Igrala v zgodovini

Prva igrala so našli zgodovinarji, ki so jih imeli že otroci starih civilizacij. To so bili Indi. Ta igrala so bila izredno preprosta, saj so bila v bistvu to kamenje in različne vejice. Torej vse kar so otroci našli v naravi ali v gozdu.

Torej lahko sklepamo, da so bili prva igrala narejena iz gline, blata, palic in kamenja. Naj povemo le, da so imeli egipčanski otroci narejena igrala predvsem iz kamenja. V Grčiji pa so imeli otroci že igrala iz voska. Zelo zanimivo je tudi, ko je otrok v Egiptu ali v Grčiji, ki je bila običajna starost, da se odpove igralam, so ta igrala žrtovali svojim bogovom. Takrat je bil čas da se odpovejo otroštvu. Igrala so danes bolj pomembna kot v zgodovini.

Comments are disabled