Kaj vse vpliva na cenik računovodskih storitev

Tisti, ki imate podjetje ali ste samozaposlene osebe, zagotovo veste, da na cenik računovodskih storitev za s.p. vpliva več različnih dejavnikov. To velja predvsem za tiste, ki imajo v svojem podjetju tudi zaposlene in niso s.p. – ji, ki si lahko račune vodijo tudi sami, če to želijo oziroma, če imajo za to zadostno znanje.

Na cenik računovodskih storitev v prvi vrsti vpliva število poslovnih dogodkov, ki jih imate v svojem podjetju. Za vsak poslovni dogodek, ki ga organizirate, mora vaš računovodski servis poskrbeti za to, da vam knjiži vse račune, ki ste jih na tem poslovnem srečanju plačali iz svojega podjetja. Če se nekoliko osredotočimo še na zaposlene v podjetju, lahko rečemo, da je cenik računovodskih storitev večji, če imate v podjetju več zaposlenih.

Če imate več zaposlenih je cena računovodstva višja predvsem iz tega razloga, ker mora računovodski servis knjižiti plače vseh vaših zaposlenih in seveda tudi vas kot direktorja. Zaradi tega ima mesečno več dela in zaradi tega je tudi cenik računovodskih storitev višji, kot pa, če nimate zaposlenega nobenega. Cenik računovodskih storitev pa se razlikuje od podjetja do podjetja, tudi glede vrste dejavnosti, ki jo opravljate.

Dejavnosti v nekaterih podjetjih se računajo manj kot pa dejavnosti v drugih podjetjih. Potem je pomembno vedeti tudi to, da na cenik računovodskih storitev vpliva tudi število računov, ki jih izdate, saj mora zaradi tega vaš računovodski servis tudi knjižiti več računov oziroma manj, odvisno koliko jih mesečno izdate.

Comments are disabled