Kakšne vrste dodatnih zavarovanj poznamo?

Mnogokrat ljudje izraz dodatno zdravstveno zavarovanje zamenjamo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, tako da smo v Sloveniji že precej navajeni, da je eno in drugo isto a temu ni tako. Med dodatna zavarovanja namreč štejemo razna avtomobilska zavarovanja, zavarovanja hišnih ljubljenčkov, nezgodna zavarovanja,… medtem ko je dopolnilno zavarovanje tisto, ki krije razliko med ceno zdravstvenih storitev in ceno, ki jo pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ponudba dodatnih zavarovanj v Sloveniji je ogromna in se od zavarovalnice do zavarovalnice močno razlikuje. Medtem, ko vsebino dopolnilnega zavarovanja določa zakon je vsebina dodatnih zavarovanj odvisna od ponudbe zavarovalnice. Razlike so velike tako v cenah, kot v pogojih in storitvah katere določena zavarovanja pokrivajo. Poleg klasičnih dodatnih zavarovanj, kot je nezgodno, veliko zavarovalnic ponuja tudi posebna zavarovanja, ki jih poimenuje po svojih imenih, zato je primerjanje zavarovanj med sabo izjemno naporno delo. Priporočljivo je, da se v kolikor se odločamo za sklenitev dodatnega zavarovanja o široki ponudbi posvetujemo z neodvisnim zavarovalnim agentom, ki pozna ogromno ponudbo večih zavarovalnic in vam na podlagi vaših želja pripravi najboljšo možno ponudbo.

Najbolj pogosto se pri izbiri dodatnih zavarovanj odločamo med nezgodnimi, življenjskimi in pokojninskimi zavarovanji. Življenjska zavarovanja so tista, pri katerih zavarovanje plačujemo za primer smrti, kjer izplačilo prejmejo vaši naslednjiki. Vsi vemo, da so stroški, ki nastanejo po smrti vsake osebe precej visoki, zato življenjska zavarovanja urejajo to, da naši naslednjiki lažje prebrodijo to finančno breme in da jim v primeru vaše smrti ni potrebno razmišljati, ali bodo imeli dovolj denarja za organizacijo pogreba in podobnih zadev po vaši smrti.

Nezgodna zavarovanja so zavarovanja v primeru poškodb in ostalih nezgod. Tudi nezgodno zavarovanje v večini primerov vsebuje določen znesek ob smrti ali primerih invalidnosti, poleg tega pa pokrivajo tudi razne manjše poškodbe kot naprimer zlome nog ali rok. V tem primeru ste v večini primerov za vsak bolniški dan upravičeni do odškodnine, katero določa podpisana pogodba z zavarovalnico.

Pokojninska zavarovanja skrbijo za naše prihodke po končani predpisani delovni dobi. Poleg obveznega pokojninskega zavarovanja, ki nam ga, če smo zaposleni plačuje delodajalec oz. ga, če smo samozaposleni plačujemo sami v obliki rednih mesečnih prispevkov državi nam večina zavarovalnic ponuja tudi dodatna pokojninska zavarovanja. Dodatno pokojninsko zavarovanje sklenemo, če želimo poleg normalne pokojnine v našem tretjem življenjskem obdobju mesečno prejemati še nek dodatek k osnovi pokojnine. Po statističnih podatkih se razmerje zaposlenih ljudi napram ljudem v pokoju zmanjšuje iz leta v leto, zato postaja dodatno pokojninsko zavarovanje ali pa varčevanje skoraj nujno za našo prihodnost.

Poleg teh treh najbolj popularnih vrst zavarovanj poznamo še avtomobilska zavarovanja, ki urejajo primere nesreč in poškodb naših vozil, zavarovanja nepremičnin, ki urejajo stanja naših stavb, pozavarovanja, zavarovanja pravne zaščite, zavarovanje hišnjih ljubljenčkov, kmetijska zavarovanja kamor spada zavarovanje poljščin pred naravnimi katastrofami, kolesarska zavarovanja, podjetniška zavarovanja, zavarovanja za potovanja in še mnogo več. Ponudbe le-teh zavarovanj pa so odvisne od zavarovalnic samih in jih ne določa zakon.

Comments are disabled