Lektoriranje

Lektoriranje je delo, ki zahteva pretanjene jezikovne sposobnosti. Namreč lektor je tisti, ki vidi tudi tiste slovnične napake, ki jih drugi med branjem ne opazijo. Lektoriranje torej ni izživljanje posameznikov nad piščevim nepoznavanjem vejic in pisanjem malih in velikih začetnic, temveč imajo lektorji kot poznavalci ustroja jezika funkcijo, da skrbijo za prenos znanja o slovničnih zakonitostih širši množici ljudi prek strokovno lektoriranega besedila.

Knjige, ki jih beremo, so navadno vse lektorirane, torej strokovno jezikovno pregledane. Predstavljajte si, da temu ne bi bilo tako. Zavladal bi popoln jezikovni kaos, saj je znano, da se jezika učimo tudi skozi branje. Kdor veliko bere, bogati svoj besedni zaklad, obenem pa se uči tudi pravilnega ustroja jezika, torej besedni red, povezovanje stavkov ipd. Obenem se skozi branje naučimo postavljati vejice, ki se marsikomu rade izmikajo.

Lektoriranje je veščina, s pomočjo katere lektorji skupaj z ostalimi jezikoslovci poskrbijo, da jezikovno znanje »zleze pod kožo« slehernemu posamezniku.

Comments are disabled