Lektoriranje

Jezikovna brezhibnost naših pisnih izdelkov je nujno pomembna, kadar postanejo naša besedila javna. Diplomske, magistrske, doktorske disertacije, pogodbe, računovodska poročila, članki in druga besedila namenjena javni uporabi morajo biti jezikovno pregledana, saj tako tudi pokažemo spoštovanje do svojega jezika. Jezikovni pregled ali lektura – lektoriranje vključuje popravke slovničnih nepravilnosti, odpravo tipkarskih napak, pregled slogovne ustreznosti, oceno skladnosti besedila, pregled ustreznosti terminologije ter predloge in komentarje za izboljšanje besedila. Za vse to poskrbijo strokovno usposobljeni lektorji z izkušnjami in specializacijami za posamezna ali vsa področja besedila.

Tudi jezikovno izurjeni pisci potrebujejo lektoriranje: novinarske članke in knjige je namreč pred objavo skoraj nujno potrebno dati v pregled nevtralnemu bralcu, ki bo zagotovil, da bo besedilo razumljivo in tekoče, tudi v prevodu.

Comments are disabled