Lobiji in učinkovita raba energije

Danes so najrazličnejši lobiji zelo močni in to prav na zelo različnih področjih. Lobiji so tudi taki, da kdaj ljudem škodijo in se tega sami pri sebi zavedajo, vendar je tu denar še vedno zelo velik in jih premami. Tudi učinkovita raba energije bi potrebovala lobiste, vendar pa ima učinkovita raba energije prej nasprotnike kot pa lobiste, saj sama učinkovita raba energije zaenkrat še ne prinaša velikega donosa, saj bi zahtevala prej zelo visoke naložbe, za katere pa je danes zelo neprimeren čas. Preberite kaj o tem menijo strokovnjaki

Področje učinkovite rabe energije še ni povsem urejeno.
Prav zato vsi »pomembneži in veljaki« menijo, da je učinkovita raba energije nekaj, s čimer se bodo ukvarjali kasneje, ko bo za to čas in ko bo na voljo dovolj finančnih sredstev, kar pa je zelo verjetno nikoli.

Comments are disabled