Marketing

Kaj je marketing in direktni marketing? Marketing definira veliko defincij, vendar pa lahko iz vseh povzamemo, da je to proces s katerim podjetje vzpostavi kupčevo zanimanje za njihov izdelek oziroma storitev. Seveda tu ne smemo pozabiti na njihovo zadovoljstvo.  Kombinacija sestavin marketinga se imenuje “marketing mix” ali 4 P (prve črke besed) in ga sestavljajo: izdelek (Product), prodajne poti in metode (Placement), cena (Price) ter tržno komuniciranje (Promotion). Za uspešnost izdelka med potrošniki je torej pomembna optimizirana kombinacija vseh sestavin marketinga. Mnoga podjetja si poslužujejo tudi direktni marketing, ki zajema obveščanje ljudi o svojih izdelkih oziroma storitvah preko letakov, katalogov in oglasne pošte. Z njim so povezani tudi manjši stroški za podjetje, rezultati pa so bolj merljivi kot pri tiskanih oglasih, radijskih ali televizijskih oglasih.

Comments are disabled