Mediacija

Zakaj izbrati mediacijo pred sodnim postopkom v primeru spora? Iz več razlogov. Mediacija je postopek, ki je glede na že dolgoletno tradicijo delovanja sodišča alternativa. Njene prednosti pa so, da mediator, ki usmerja komunikacijo ter proces reševanja spora med dvema strankama, ne odloča o končnem izidu postopka. Stranke so namreč tiste, ki odločajo o izidu, in sicer v smeri in tako dolgo, da sta zadovoljni obe strani. V sodiščnem postopku, vemo, da mora na koncu obravnave sodnik podati odločitev v prid samo eni strani.

Mediator v nobenem primeru ne sodi, ne podaja rešitev, temveč skozi ves proces le usmerja sprti strani k doseganju soglasja ter pomaga najti sprejemljivo rešitev v  korist vseh vpletenih v spor.

Vse informacije, ki so bile razkrite v postopku mediacije, po predpisu ne sme nihče uporabiti v kasnejših postopkih na sodišču ali v kakem drugem pravnem postopku. Mediacija je proces, ki je zaupen ter poteka v obliki in dogovoru vseh sodelujočih, kar pomeni, da se lahko sprti strani z  mediatorjem dogovorijo tudi o poteku samega procesa. Seveda pa mora pri tem mediator ohraniti svojo nevtralnost ter enakovredno zastopati oziroma usmerjati obe stranki.

Comments are disabled