Obračun plač

Zakon o delovnih razmerjih delodajalcem omogoča tudi fleksibilnejšo plačno politiko, kot pa jo narekuje sam s svojimi predpisi. Natančnejše določitve o plačah delodajalec opredeli s pomočjo splošnih in kolektivnih pogodb, kjer definira višino osnovne bruto plače in drugih prejemkov zaposlenega v podjetju.

Obračun plač (več informacij dobite na http://www.konto.si/obracun-plac/)  je neizbežno delo, s katerim se mora soočiti vsak delodajalec, ki v svojem podjetju zaposluje delavce.

Seveda lahko podjetnik vodi računovodstvo tudi sam, a je le-tega bolj priporočljivo zaupati strokovno usposobljenemu računovodji, da se s tem izogne tveganju napak, ki nastanejo zaradi nenehnih zakonskih sprememb in pa zaradi nepoznavanja računovodskih možnosti.

Obračun plač je ena izmed storitev računovodstva, ki zajema dobro poznavanje davkov (obdavčevanje osebnih prejemkov: plače, nadomestil, plačil v naravi, plačil nagrad, in drugih stroškov dela), znanje opredeljevanja stroškov, vestno sledenje rokom in strokovno usposobljenost za prikazovanje raznovrstnih podatkov, ki jih je treba dostavljati pristojnim institucijam in državnim organom (Ajpes, DURS).

Comments are disabled