Ocena tveganja zmanjša možnost nezgode

ocena tveganja

Naloga delodajalca je ne le ta, da nadzoruje svoje zaposlene, temveč tudi ta, da jih zavaruje. Šef nosi odgovornost za to, da so med delom varni. Prav tako je njegova dolžnost, da deluje v skladu z zakonom. Upoštevati mora veljavne predpise. Med določbe spada tudi pravilo o tem, da je nujna ocena tveganja. Namen tega je opredelitev vseh nevarnosti, ki prežijo na delovnem mestu. Odgovorna vodilna oseba lahko najame Projekt Varnost in poskrbi, da je izvedena kakovostna ocena tveganja. Kakovostna je lahko le takrat, ko jo izvede strokovno usposobljena oseba. Posledice nesreče na delovnem mestu in sankcije ob neupoštevanju zakonskih odločil so lahko hude.

Ocena tveganja nujna, da ne bo visokih stroškov

Gledano s človeške plati je najhujša nezgoda, ki ogrozi človeško življenje ali zdravje. Podjetje pa zelo prizadene tudi nesreča, ki se je zgodila zaradi malomarnosti. Neprevidnost in slaba skrb za opremo lahko vodita do velike škode. Le nekomu, ki ima za sabo dolgoletne izkušnje, se lahko zaupa ocena tveganja. Videl bo namreč podrobnosti, ki bi jih nekdo drug morda spregledal. Strokovnjak iz podjetja Projekt Varnost bo temeljito pregledal delovno okolje in preveril, katere so vse mogoče nevarnosti, ki se lahko pripetijo. Ocenil bo verjetnost določenih dogodkov. Glede na opremo in naravo opravil je mogočih več različnih pripetljajev.

Ocena tveganja poskrbi za cvetoč posel

Ne glede na to, ali je podjetje majhno, veliko, srednje ali gre za samostojnega podjetnika, ocena tveganja je obvezna po zakonu. Treba jo je imeti, zato da bo delo potekalo bolje, zadovoljstvo delavcev bo večje, saj bodo v službi na varnem. Ta občutek bo potem tudi povečal njihovo učinkovitost. Zdravi ljudje bodo produktivnejši in bolj zadovoljni. Zadovoljno pa bo tudi vodstvo, ko podjetje ne bo imeli izgube zaradi poškodovane opreme. Cena, ki ji boste plačali, je zagotovo majhna v primerjavi s stroški, ki bi nastali ob škodi. Dobra ocena tveganja naj postane prioriteta za organizacijo, ki želi še naprej cveteti.

Comments are disabled