Od kje beseda zavarivanje

Kot ste že večkrat slišali za besedo zavarivanje za katerega orodje. Veste da je to hrvaška beseda in da v slovenskem jeziku pomeni to varjenje. Besedo zavarivanje poznajo bolj starejši Slovenci, saj so imeli v osnovnih šolah obvezno srbo-hrvaščno.

Zavarivanje je splošen izraz za spojitev dveh materialov, ki ju drugače ni mogoče med seboj spojiti.
Najbolj zanimivo je zavarivanje, ki se imenuje zavarivanje z mehansko energijo. Zavarivanje z mehansko energijo je zavarivanje, kjer varilci pridobijo potrebno energijo, da lahko spojijo dva dela različna materiala. Vedeti moramo, da  obstaja več načinov zavarivanja, pri čemer varilci varijo  v glavnem brez dodanega materiala.

Comments are disabled