Odškodnina

V primerih kakršne koli nezgode, v kateri ste utrpeli materialno ali nematerialno škodo, vam bodo strokovnjaki iz odškodninskih hiš ali odvetniki dali vsa potrebna navodila, kako pravilno ravnati po nesreči, da uspešno izpeljete postopek in dobite pravično denarno zadoščenje.

Če ste v nesreči sokrivec, vedite, da se krivda deli. V večini primerov sokrivdo ugotavljajo in utemeljujejo s pravnimi sredstvi v izvensodnem ali sodnem postopku ugotovitve deljene odgovornosti oziroma sokrivde vseh vozil. V takšnem primeru vam pripada t. i. izpogajana odškodnina v deležu krivde drugega. V praksi to pomeni, da je potrebno ugotoviti, v kolikšni meri se odraža v danem škodnem primeru vaša krivda..

Na primer, če ste vi krivi 25 % in drugo vozilo 75 %, dobite priznanih 75 % celotne odškodnine. Razliko do polne odškodnine pa lahko dobite iz svoje zavarovalne police AO-plus, če jo seveda imate. Dokumentacija, ki jo morate predložiti v primeru zahtevka odškodnine za poškodbe, je obsežna: poškodbeni list, podatki o povzročitelju in njegovi zavarovalnici, policijsko poročilo, napotnica za fizioterapijo, fotokopijo zdravniškega kartona, dokazila o morebitnem bolniškem staležu itd.

Comments are disabled