Osebno trenerstvo pri društvu Potentia

V zadnjem času se je izrazito pojavil poudarek na zdravo življenje – tako glede prehrane kot samega načina življenja. Med slednje sodi tudi obiskovanje raznih fitnes centrov ali kakšnih drugih športnih centrov in/ali zunanjih ploščadi, ki so namenjena športnim dejavnostim. Kakršnokoli športno udejstvovanje dokazano vpliva na izboljšanje zdravja, znižanje odvečne telesne teže in na pridobitev mišične mase ter s tem na boljši fizični izgled, s časom pa se zvišuje tudi limit naše fizične zmogljivosti.

Če se človek odloči za športno udejstvovanje iz katerega od zgoraj naštetih razlogov, je naslednja njegova odločitev o tem, kdaj, kako in s kom bo to uresničil. Pri tem si lahko pomaga kar sam, mogoče tudi s pomočjo interneta in/ali drugih virov informacij, ali pa si pomaga z neko tujo pomočjo kot je na primer osebni trener. Za kaj se bo odločil, pa je čisto odvisno od njega samega kaj mu bolj odgovarja. Nekaterim že iz finančnega vidika bolj odgovarja to, da se znajdejo po svoje kolikor se da, medtem ko bi drugi dali vse svoje premoženje, samo da uresničijo svoj zadan cilj. Tukaj pa velja omeniti, da se cena osebnih trenerjev iz različnih centrov med seboj razlikuje, vendar pa višja cena še ne pomeni tudi večjega zadovoljstva. Vemo pa, da se pri trenerski ekipi Potentia (http://www.potentia.si/)  že od same ustanovitve trudijo ohranjati zadovoljstvo preko 98 % vseh njihovih članov.

Pri osebnemu trenerju sta najbolj pomembna njegov pristop in pa znanje, ki ga ima s športnega področja. Pri društvu Potentia imajo nekaj takšnih osebnih trenerjev, ki so glede tega najboljši. Odlikuje jih njihovo znanje, ki so ga tekom študija in še kasneje pridobili tako s teoretičnim kot praktičnim delom. Za nenehno izpopolnjevanje pa skrbijo tudi z udeleževanjem raznih seminarjev, predavanj in drugih podobnih dogodkov, ki so za njihovo delo relevantni. S tem znanjem so danes zmožni hitro prepoznati kakšen tip človeka je njihova stranka in kakšen pristop mu bodo nudili, da bo za to stranko čim bolj ugodno. Zelo je pomembno, da osebni trener stranki odgovarja, saj se v nasprotnem primeru rezultati pričnejo kazati kasneje, prav tako pa tudi ne prinaša ravno velikega zadovoljstva. Takšno sodelovanje je lahko mučno prav za oba. Za to se pri Potentii njihovi trenerji trudijo razumeti svoje stranke in se jim kar se da prilagodijo.

Comments are disabled