Poceni prevodi

Dobri prevodi navodil za uporabo in priročnikov kažejo na visoko skrb prodajalca do svojih kupcev. Lahko je izdelek še tako kakovosten in lahko predstavlja še takšno prednost v razmerju med ceno ter kvaliteto v primerjavi z drugimi izdelki, pa njegov položaj na trgu lahko postane ogrožen, če so prevodi navodil za uporabo slabi.

Predvsem takšni izdelki, ki niso povsem intuitivni za uporabo ali pa takšni, ki jih je potrebno še dodatno sestaviti preden so pripravljeni na delovanje, zahtevajo zelo podrobna in natančna navodila. Prevodi (več na www.prevodi.si) teh navodil so zato bistvenega pomena za prevajanje. Dobri prevodi navodil so takšni, ki ohranjajo jasnost in jedrnatost.

Bralec se ne sme izgubiti med besedami, zato naj takšni prevodi vključujejo čim bolj vsakdanje besede, strokovne besede pa naj se uporabljajo le na mestih, kjer je to nujno potrebno. Izogibamo se uporabi tujk, saj se prevodi lahko oddaljijo od njihovega pomena, če jih bralec ne razume. Seveda je zlasti pri tistih izdelkih, ki so namenjeni profesionalni uporabi, zahtevnost besedila povečuje, zato strokovnost besed in uporaba tujk nista neobičajna. Prevodi navodil za uporabo so torej vedno prirejeni glede na področje svoje uporabe.

Comments are disabled