Pomen igre v otroštvu

Igre so zelo kompleksne aktivnosti. Dejavnosti z igrami še zdaleč ni v celoti raziskana. Znanstvena spoznanja o igrah so pogosto zelo različna, kar pomeni, da obstaja mnogo razlag in teorij iger.

Igre so spontana, ustvarjalna aktivnost. Zasledimo jih v različnih obdobjih človekovega življenja. Ne le v otroštvu, pri čemer je v predšolskem obdobju igre otrokova prevladujoča dejavnost. Otroške igre so dejavnosti, ki se izvaja zaradi nje same in je notranje motivirana, svobodna, zabavna. Otrok se igra zaradi zabave, ki mu ga nudi. Potek in smisel sta v njej sami. Zato otroku ni važen končni rezultat, kot sam proces ampak uživanje in zadovoljstvo v igri. Sleherne igre kažejo otrokove potrebe, da bi na poseben način vplival na okolje in ga tudi spreminjal. V igrah se otroci naučijo biti neodvisen od svojega okolja. Hkrati pa jih igre spodbudijo, da so aktivni.

Comments are disabled