Poročilo z oceno tveganja

Ocena tveganja je pomembna za vsako podjetje, ko ustvari novo delovno mesto, da pripravi kadrovska služba ali podjetje, ki ga imamo najeto, da nam to opravlja oziroma se ukvarja s varnostjo pri delu, da nam pripravi za vsako novo delovno mesto poročilo, ki mora imeti tudi oceno tveganja.

Ocena tveganja je odvisna od delovnega mesta. Saj ima vsako delovno mesto svoje specifičnosti na katere je potrebno biti pazljiv, ko pišemo oceno tveganja. Ocena tveganja je pomembna, če se slučajno zgodi kakršnakoli nesreča na delovnem mestu. Saj posledično, če je ocena tveganja visoka je posledično tudi nekoliko višja plača zaradi nevarnosti, ki je lahko na nekem delovnem mestu.

Comments are disabled