Radijske reklame

Reklame so pomembni del našega vsakdanja. Reklame nas vsepovsod obkrožajo. V letakih, v časopisih, panoji, na plakatih, po radiu. Reklame polnijo strani časopisov, in reklame na televizijskih postajah. Pri radijskih reklamah je pa malo drugače.

Radijske reklame so oblika oglaševanja prek radia. Radijske reklame se predvajajo iz radijskih valov v zrak iz oddajnika na anteno in s tem v sprejemno napravo, največkrat v radio. Programski čas naročnik kupuje od postaje ali omrežja.. Medtem ko radijske reklame omejeno na zvok, zagovornikov radijskega oglaševanja pogosto navajajo, da je to prednost.
Če tako pogledamo je radio naj največji spremljevalec skozi dan.

Comments are disabled