Slabosti cd tiska

Tako kot vsaka stvar ima tudi cd tisk svoje slabosti, ki jih lahko najdemo, če si le želimo le-te najti in jih izpostaviti. Tako lahko slabosti, ki jih ima cd tisk, razdelimo na slabosti za kupca, naročnika in slabosti za izvajalca.

Razlika med vsemi udeleženci, ki so prisotni pri končanju albuma, izvajalcu in na koncu kupcu, je velika in se izključuje prav pri vsakem od udeležencev. Če nekdo želi nekaj več, bo to zagotovo za drugega pomeni nekaj manj oziroma bo pomenilo, da mu bo cd tisk prinesel še večje slabosti, oziroma povedano z drugimi besedami; cd tisk bo drugemu povzročil dodatne stroške, ki bi se jim lahko izognil, če ne bi bilo dodatnih zahtev oziroma pričakovanj.

Comments are disabled