Sončna elektrarna in energija sonca

Sončna elektrarnaEnergija sonca je v današnjem času še vedno eden slabo izkoriščenih virov energije, čeprav skriva ogromen potencial. Več informacij o sončni energiji lahko najdete na www.soncnaelektrarna.net. Sončna elektrarna predstavlja eno izmed alternativ izkoriščanja tega vira energije.  V času intenzivnega onesnaževanja, ko se koncentracija CO2 in toplogrednih plinov v ozračju vsako leto povečuje, je tovrstno okolju prijazno pridobivanje električne energije nujno.  V svoji življenjski dobi (35 let) bo sončna elektrarna, vršne moči 10 kWp, v ozračje izpustila za 200t manj CO2. Če to količino primerjamo z količino CO2, ki ga je sposobno predelati posamezno odraslo drevo na letni ravni, potem lahko tako energetsko učinkovito rešitev enakovredno primerjamo z 520 odraslimi drevesi.  Poleg tega pa z obratovanjem take elektrarne v svoji življenjski dobi v ozračje izpustimo 400t premoga, ki bi ga porabili za proizvajanje enake količine energije.  Sončna elektrarna pa ima še eno prednost, saj predstavlja odlično priložnost za zaslužek.

Comments are disabled