Sončne elektrarne

Eden izmed načinov pridobivanja energije iz alternativnih, obnovljivih virov, so sončne ali solarne elektrarne. Osnovni gradnik sončne elektrarne je solarna celica. Njena naloga je, da s pomočjo elektronov prestreže oziroma pretvori sončno energijo v električno. Med najbolj uveljavljene sončne celice prav gotovo sodita kristalna silicijeva in tankoplastna sončna celica. Kristalne silicijeve celice delimo na monokristalne, polikristalne in silicijeve trakove, pri katerih imata prvi dve največji donos, to je 25- oziroma 21-odstotni donos.

Pri celicah tankih plasti pa govorimo o različnih materialih, ki se nanašajo na podlago – gre za izredno tanke plasti – med katere štejemo bakrov indijev diselenid, amorfni silicij in kadmijev telurid. Resda je izdelava tankoplastnih celic cenejša v primerjavi s kristalnimi silicijevimi celicami, vendar pa imajo zato tudi manjši donos.

Najboljši izkoristek sončnih celic v poletnem času dobimo, kadar je naklon 35 stopinj, pozimi pa 60. Ker pa zaradi tega ne bomo gradili dvojne sončne elektrarne, z dvojnim naklonom, je najustreznejša izgradnja sončne elektrarne z naklonom med 35 in 45 stopinjami.

Comments are disabled