Sončne elektrarne

Sončne elektrarne so zahteven projekt, zahtevajo precej upravne in projektne dokumentacije, izbor lokacije, modulov, razsmernikov, izbor najprimernejšega izvajalca. Najlažje je poiskati izvajalca na ključ, ki poskrbi za vso dokumentacijo in vsa operativna dela. Za strešno sončno elektrarno je pomembno, da elektro dela izvedejo izkušeni inštalaterji, montažo pa usposobljeni krovci. Le ti morajo zagotoviti, da zaradi montaže sončne elektrarne ne bo zamakala streha.

Od izvajalca na ključ zahtevajte reference. Prepričajte se, da vse sončne elektrarne obratujejo skladno s projektnimi izračuni. Ali sončna elektrarna dela skladno z izračuni, ki jih je naredilo inženirsko podjetje? Za strešno elektrarno je potrebno razpolagati tudi z izračunom statike.

Prepričajte se, da izgradnja na ključ resnično zajema vse korake od ideje do izvedbe, drugače si nakopljete nepredvidene dodatne stroške. Eden zadnjih korakov v postopku gradnje sončne elektrarne je Deklaracija za proizvodno napravo za pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov energije. Deklaracija je pogoj za pogodbo z Borzenom, ki zagotavlja odkup električne energije po dogovojreni ceni.

Potrebno je računati še na minimalne stroške vzdrževanja, ki zajemajo kontrolo vijakov in kontaktov, test razsmernikov. Investicijo v sončno elektrarno je potrebno zavarovati pred viharjem, točo, požarom.

Comments are disabled