Spletna stran kurilnoolje.com

Kurilno olje Kurilno olje pridobivamo  v naftnih rafinerijah, kjer se najprej dostavi surovo nafto iz ploščadi, kjer jo izčrpajo in potem ločijo na kurilna olja,bencin in dizelsko gorivo. Več informacij o kurilnem olju si lahko ogledate na spletni strani kurilnoolje.com. Kurilno olje pripomore k ugodnejšemu ogrevanju našega prostora. Zaradi majhne vsebnosti sedimentov, manj onesnažuje okolje zato je ekološko prijazno. V sodobnem svetu je precej pomembno, da v ozračje izpuščamo čim manj plinov za kar je idealno kurilno olje. Kar se tiče kurilnih vrednosti je kurilno olje na drugem mestu, na prvem pa je zemeljski plin. Poznamo pa še več  vrst goriv,s katerimi lahko ogrevamo svoje bivališče in  sicer elektrika, premog, les,plin in temperatura okolja. Kurilno olje uvrščamo med  centralno ogrevanje,kar pomeni, da gorivo ne izgoreva v istem prostoru,ampak drugje in tako z vodo, zrakom ali paro prenese toploto v prostor, ki ga želimo ogreti.

 

 

Comments are disabled