Posts Tagged ‘Kamnoseštvo’

Kamnoseštvo

Kamnoseštvo je zelo stara panoga. Kot kamnoseštvo že lahko štejemo več tisoč let staro postavljanje piramid. Tudi sami rodbinski spomeniki, ki jih sedaj postavlja le še redko katero kamnoseštvo, so bili na vrhu narejeni v obliki piramide. Kamnoseštvo kot panoga se današnje dni vse bolj razvija tako po uporabi različnih obdelovalnih strojev, kot tudi kamnoseštvo… Continue Reading →

Kamnoseštvo

V Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s kamnoseštvom. Zato se morajo kamnoseki za svojo razpoznavnost posluževati tudi storitve, ki jim jih ponuja oglasnik in brezplačni mali oglasi. Ljudje, ki jim je kamnoseštvo služenje kruha, morajo ljudi opozoriti nase v tako nasičenem trgu. Kamnoseštvo je panoga, ki proizvaja in oblikuje izdelke iz kamna…. Continue Reading →

Nagrobni spomeniki

Kamnoseštvo se ne ukvarja samo z izdelavo angrobnih spomenikov ampak tudi z izdelavo raznih okenskih polic, stopnic in drugih izdelkov iz kamna. Vendar pa je kljub vseh tej pestri ponudbi, ki jo ponujajo, še vedno so največji delež izdelkov prav nagrobni spomeniki. Kamnoseštvo se ne ukvarja samo z izdelavo nagrobnih spomenikov, ampak tudi z njihovo… Continue Reading →