Kamnoseštvo

Kamnoseštvo je zelo stara panoga. Kot kamnoseštvo že lahko štejemo več tisoč let staro postavljanje piramid. Tudi sami rodbinski spomeniki, ki jih sedaj postavlja le še redko katero kamnoseštvo, so bili na vrhu narejeni v obliki piramide. Kamnoseštvo kot panoga se današnje dni vse bolj razvija tako po uporabi različnih obdelovalnih strojev, kot tudi kamnoseštvo kot uporaba vse več materialov ki jih spajamo z granitom in marmorjem. Na tem področju je kamnoseštvo naredilo velik napredek, še posebej je to vidno pri tlakih, kjer toplino domu dajeta kombinacija kamna in lesa.

Samo kamnoseštvo s kamnom niti nima velikih problemov pri obstojnosti materiala, večja težava se pokaže pri lesu. Les je bolj mehek material, in zato je priporočljivo na mestih kjer bo velika obremenitev tal s strani ljudi namestiti marmor ali granit, medtem ko na ostala mesta vgradimo les. Kamnoseštvo Andrea Palladio Vam nudi razne oblike in barvne vzorce naravnega kamna kot sta marmor in granit.

Comments are disabled