Posts Tagged ‘knjigoveštvo’

Izobrazba in vezava doktorskih nalog

Po tem, ko je vezava doktorskih nalog končana in opravljen zagotor, je izobrazba sicer pridobljena in to izobrazba na resnično zelo visoki ravni, vendar pa je edini problem v tem, da sama vezava doktorskih nalog pomeni, da ima človek potem znanje, ki pa je precej ozko usmerjeno. To doktorat namreč pomeni, saj smo na tej… Continue Reading →