Izobrazba in vezava doktorskih nalog

Po tem, ko je vezava doktorskih nalog končana in opravljen zagotor, je izobrazba sicer pridobljena in to izobrazba na resnično zelo visoki ravni, vendar pa je edini problem v tem, da sama vezava doktorskih nalog pomeni, da ima človek potem znanje, ki pa je precej ozko usmerjeno.

To doktorat namreč pomeni, saj smo na tej stopnji študija opravljali raziskave in ugotavljali tisto, kar je bilo zapisano v doktoratu in za kar je bila vezava doktorskih nalog opravljena. Ozko znanje je sicer zelo dobro, vendar pa ga mora potem znati posameznik tudi čim bolje uporabiti, kar pa je v Sloveniji velikokrat zelo težko oziroma v nekaterih primerih celo na žalost nemogoče.

Comments are disabled