Posts Tagged ‘kontroliranje’

Naloge kontrolorja

Kontroling je postopek kjer kontrolor izvaja postopke kontrolinga. Kontroling definiramo v slovenskem jeziku kot vodenje, krmiljenje oziroma usmerjenje k dogovorjenemu cilju. Za kontroling je odgovoren zaposleni, ki je prav s tem namenom zaposlen, da opravlja to odgovorno delo.  Odgovorno osebo za kontroling imenujemo pravilno kontrolor, v slengu pa mu pravijo v podjetju kar navigator.  Saj… Continue Reading →