Naloge kontrolorja

Kontroling je postopek kjer kontrolor izvaja postopke kontrolinga. Kontroling definiramo v slovenskem jeziku kot vodenje, krmiljenje oziroma usmerjenje k dogovorjenemu cilju.

Za kontroling je odgovoren zaposleni, ki je prav s tem namenom zaposlen, da opravlja to odgovorno delo.  Odgovorno osebo za kontroling imenujemo pravilno kontrolor, v slengu pa mu pravijo v podjetju kar navigator.  Saj kot smo že omenili kontrol največkrat managerja usmerja k sestavljenemu cilju. Največkrat je to področja ekonomije in financ. Kot vemo so finance oziroma dobiček v uspešnem podjetju izrednega pomena. Brez kontrolinga podjetje dandanes žal ne mora biti uspešno in konkurenčno.

Comments are disabled