Posts Tagged ‘lektor’

Vse o lektoriranju

Lektoriranje nekega besedila ali članka zahtevno delo, zato je cena temu tudi primerna. Lektoriranje ene strani oziroma 1500 znakov stane med 1,60€ in 3,50€. Cena je odvisna od zahtevnosti besedila Nekatera podjetja za lektoriranje izredno končajo z lektoriranjem diplomskih nalog. Včasih lahko dobi stranka lektorirano diplomsko nalogo že v dveh dneh. Ponujajo tudi, da stranka… Continue Reading →