Vse o lektoriranju

Lektoriranje nekega besedila ali članka zahtevno delo, zato je cena temu tudi primerna. Lektoriranje ene strani oziroma 1500 znakov stane med 1,60€ in 3,50€. Cena je odvisna od zahtevnosti besedila

Nekatera podjetja za lektoriranje izredno končajo z lektoriranjem diplomskih nalog. Včasih lahko dobi stranka lektorirano diplomsko nalogo že v dveh dneh. Ponujajo tudi, da stranka dobi dve različice zlektorirane diplomske naloge z vsemi popravki.
Nudijo pa tudi tehnični pregled diplomske naloge.
Lektoriranje ni ravno lahko delo, zato največkrat lektorirajo diplomske naloge in ostala besedila,lektorirajo profesorji slovenskega jezika, ki imajo že več izkušenj.

Comments are disabled