Posts Tagged ‘lektura’

Splošno o lektoriranju

Lektoriranje je storitev, ki jo lahko opravljajo le ljudje, ki so za to usposobljeni in imajo ustrezno diplomo. Lektoriranje je le odpravljanje slovničnih napak, uporaba ustreznejših besedil ter zamenjava vrstnega reda besed. Lektoriranje mora biti torej opravljeno le do te mere, da se ne spremeni pomen niti stavka, niti besedila. Lektoriranje je potrebno torej opraviti… Continue Reading →