Splošno o lektoriranju

Lektoriranje je storitev, ki jo lahko opravljajo le ljudje, ki so za to usposobljeni in imajo ustrezno diplomo. Lektoriranje je le odpravljanje slovničnih napak, uporaba ustreznejših besedil ter zamenjava vrstnega reda besed.

Lektoriranje mora biti torej opravljeno le do te mere, da se ne spremeni pomen niti stavka, niti besedila. Lektoriranje je potrebno torej opraviti zelo previdno, saj spreminjanje pomena ni dovoljeno. Vsekakor pa mora biti lektoriranje opravljeno tako, da stranka dobi lektorirano besedilo ter besedilo, v katerem so popravki vidni, saj lahko stranka le v tem primeru ugotovi, kaj točno je bilo popravljeno in sprejme spremembe, ki jih želi.

Comments are disabled