Posts Tagged ‘odkup vozil’

Odkup vozil in finančna institucija

Kadar nekdo želi prodati svoje vozilo izključno samo zato, ker enostavno ne zmore plačevati zaradi spremenjenih finančnih razmer obrokov kredita ali finančnega leasinga. Tak odkup vozil je za kupca zagotovo nekoliko bolj tvegan kot če ni vključene finančne institucije, ki posameznika že zelo stiska za vrat. V takem primeru je potrebno prepis vozila urediti v… Continue Reading →