Odkup vozil in finančna institucija

Kadar nekdo želi prodati svoje vozilo izključno samo zato, ker enostavno ne zmore plačevati zaradi spremenjenih finančnih razmer obrokov kredita ali finančnega leasinga. Tak odkup vozil je za kupca zagotovo nekoliko bolj tvegan kot če ni vključene finančne institucije, ki posameznika že zelo stiska za vrat.

V takem primeru je potrebno prepis vozila urediti v točno določenem trenutku, sicer se lahko zgodi tudi, da se odkup vozil opravi samo kupcu, medtem ko finančna institucija ne prejme prav nobenega denarja in tako ima prepis za posledico samo, da inštitucija izve, kje se avtomobil trenutno nahaja in ga samo pridejo iskat na tisti naslov. Previdnost gotovo ni odveč. Z odkupom starih avtov pa se, da tudi zaslužiti.

Comments are disabled