Posts Tagged ‘požarna varnost’

Kaj določa požarna varnost

Požarna varnost določa naslednje ukrepe, ki so povezani z: – nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah, – širjenjem požara na sosednje objekte – napravami za gašenje in dostopom gasilcev – evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje. S temi ukrepi je požarna varnost sicer opredeljena zelo na grobo, vendar tako, da lahko vsak… Continue Reading →