Kaj določa požarna varnost

Požarna varnost določa naslednje ukrepe, ki so povezani z:
– nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
– širjenjem požara na sosednje objekte
– napravami za gašenje in dostopom gasilcev
– evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje.
S temi ukrepi je požarna varnost sicer opredeljena zelo na grobo, vendar tako, da lahko vsak človek točno izčrpa, kaj požarna varnost obsega. Prav tako pa ta razlaga tudi ni tako zelo težka za razumevanje in je na ta način omogočeno razumevanje prav vsem. Tako lahko rečemo, da je požarna varnost sicer opredeljena s štirimi ukrepi, med katerimi pa ima vsak še svojo točnejšo opredelitev.

Comments are disabled